Information om Stenis leveranssituation

Steni producerar för fullt och leveranser går preliminärt som normalt. Vi har så här långt inga problem relaterat till leveranser, bemanning eller produktionskapacitet. Vi gör allt vi kan för att producera och distribuera på ett säkert och effektivt sätt för att säkra leveranserna till våra kunder. Vi har en löpande dialog med våra leverantörer för att säkra att vi får råvaruleveranser som planerat. Myndighetens rekommendationer efterföljs och vi har infört extraordinära hygienregler och riktlinjer för att minska smittfaran.

Kundservice, säljare, teknisk support och andra kontorsanställda arbetar hemifrån och är fullt operativa. Det kan uppstå mindre förseningar på leveranser vid reducerad kapacitet hos våra transportörer, detta informerar vi eventuellt om vid beställning. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss på telefon, mail – eller för att boka ett videomöte. Kontaktinformation hittar du HÄR

Denna information kommer att uppdateras löpande vid förändringar.