Bostadshus med dynamiskt helhetsintryck

Kontrasten mellan det iögonfallande fasadteglet och de diskreta fasadelementen ger detta flerbostadshus ett dynamiskt helhetsintryck.

Steni har levererat mer än 4 000 m² fasadskivor i glasfiberarmerad polymerkomposit till byggnaden. Fasadskivornas  diskreta design framhäver det iögonfallande fasadteglet. Arkitekt Karsten Nagel från Mangor og Nagel berättar:

– Det är viktigt att vara medveten om hur de olika materialen påverkar projektet, och här bidrar fasadskivorna från Steni till att byggnaden får ett enhetligt uttryck med starka konstraster.
                                                       
Man har valt att bygga burspråken helt i glas för att öppna upp och förbättra utsikten från lägenheterna. Även utomhus har fastigheten fått ett stort lyft med en stor kilformad gård och ett nytt aktivitetshus som inbjuder till aktiviteter och social samvaro.

ORT:
SLAGELSE, DANMARK
ARKITEKT:
MANGOR & NAGEL
ENTREPRENÖR:
BNS
BYGGHERRE:
-
PROJEKTÅR:
2013-2014
PRODUKT:
STENI COLOUR

Färger:

VISA ALLA FÄRGER

Hörnelement

Hörnelement

Hörnelement

U-element

U-element