Militär träningsanläggning vid Haakonsvern örlogsstation i Bergen

Den prisbelönta byggnaden är 140 meter lång. Arkitekten har på ett medvetet sätt brutit upp huskroppens stora volym. Fasadskivorna ger fasaden liv och skapar ett lätt intryck.

Byggnaden kommer att behöva tåla en del och man har därför använt material som tål fysiska påfrestningar: obehandlad betong, tegel, cement/betongplattor, terrazzoklinker och gummibeläggningar. Driftskostnaden har varit en prioriterad fråga och stor vikt har lagts på att minimera underhållskostnaderna och energiförbrukningen.

"Trots sin storlek ger byggnaden ett lätt och lekfullt intryck med ljusa fasader och enkla former. Fasadmaterialen framhäver de olika husdelarna och binder samman dem till en välkomponerad och balanserad enhet. Materialvalet är sobert. Här har man på ett kreativt sätt använt välbekanta fasadmaterial, som i snäckmönstet på de stora stängda fasadytorna, och i de tydliga, noggrant utförda materialövergångar som lyfter byggnaden." Citatet är hämtat från 

http://www.arkitektur.no/militart-treningsanlegg-haakonsvern

http://husbanken.no/byggeskikk/vennsla-bibliotek-vinner-av-statens-byggeskikkpris-2012/haakonsvern_hedrende/

 

http://www.bt.no/sprek/Europas-mest-moderne-2583482.html

ORT:
BERGEN, NORGE
ARKITEKT:
LONGVA ARKITEKTER AS
ENTREPRENÖR:
SKANSKA
BYGGHERRE:
FORSVARSBYGG
PROJEKTÅR:
2011
PRODUKT:
STENI COLOUR

Inspirerande träningscenter

Inspirerande träningscenter