Terra by STENI

STENI Terra är idealisk som beklädnad av grundmurar, socklar, stödmurar, garage, bodar m.m. och finns i tre olika färger: grått, vitt och svart.
STENI Terra monteras som luftad sockel, vilket har klara fördelar. Sockeln håller sig torr, isoleringsförmågan förbättras och risken för frostsprängning och mögelbildning minimeras.