Marknadens bästa funktionsgaranti

40 års funktionsgaranti
STENI fasadskivor har marknadens bästa funktionsgaranti – 40 år

STENI fasadskivor har 40 års funktionsgaranti och en förväntad livslängd på mer än 60 år (SINTEF).

Skivorna består av glasfiberarmerad polymerkomposit, en blandning av ämnen med olika egenskaper som tillsammans bildar ett material med lång livslängd och extrem styrka. Glasfiberarmerad polymer används i allt högre utsträckning inom bil-, båt- och flygplanstillverkning samt för produkter som utsätts för extrema påfrestningar.

STENIs fasadsystem kan monteras oavsett årstid, temperatur och väder. Skivorna är fukt- och frostbeständiga och kan stå nedsänkta i vatten under lång tid utan att ta skada.

Skivorna utsätts för sol och massor av salt från havet – och de tål den behandlingen​ Yngve Sletten, Skanska​